ทุกวันนี้ราคาแก๊สมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดรัฐบาลได […]