เนื่องจากการปรับรถราคาแก๊สหุงต้ม กก. ละ 1บาท เมื่อวันที […]