1.สำหรับท่านที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โปรดกรอกชื่อ และ ที่อยู่ จิงเพื่อความสะดวกในการจัดส่งสินค้า

2.หลังจากที่ท่านได้ทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว โปรดชำระค่าสินค้าภาใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ 

3.หจก. โฮม โมเดิร์นแก๊สขอสงวนสิทธิ์ในการรับสินค้าคืนแล้วแต่กรณี 

4.หจก. โฮม โมเดิร์นแก๊ส ไม่ขอรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืน

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทร 092-9826491