อัตราค่าขนส่ง

ร้านเราใช้บริการส่งสินค้า Kerry Express, J&T, Best Express, Flash Express

ทั้งนี้ร้านเราก็ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าตามความเหมาะสมตามแต่ สินค้า พื้นที่จัดส่ง และวิธีการชำระเงิน

ค่าบริการการจัดส่งคิดตามน้ำหนัก

0-0.99 KG ค่าบริการ 45บ

1-1.99 KG ค่าบริการ 65บ

2-2.99 KG ค่าบริการ 85บ

3-4.99 KG ค่าบริการ 105บ

5-9.99 KG ค่าบริการ 135บ

10-14.99 KG ค่าบริการ 170บ

15-19.99 KG ค่าบริการ 230บ

20-24.99 KG ค่าบริการ 370บ

25-30 KG ค่าบริการ 450บ

มากกว่า 30KG ค่าบริการ 600บ

กรณีพื้นที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีค่าบริการส่งพื้นที่ห่างไกลเพิ่มอีก 50บาท สามารถตรวจสอบพื้นที่ห่างไกลได้จากรหัสไปรษณีย์ด้านล่าง